Skip to content

Missie & Visie

Bij ons op school:

 • hebben we respect voor elkaar en onze omgeving.
 • voelen we ons veilig.
 • leren we zelfstandig te denken en te werken.
 • hebben we allemaal een eigen talent.
 • werken we aan persoonlijke leerdoelen.
 • zijn we allemaal verantwoordelijk voor het geluk voor onszelf en elkaar.
 • leren we belangrijke vaardigheden die we later nodig hebben in de maatschappij.

Daarnaast bieden we een leerrijke, centrale plek in de wijk waar de kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners elkaar kunnen ontmoeten.

Onderwijs

Ons onderwijs richt zich op een optimale ontwikkeling van onze kinderen. Daarvoor is het belangrijk goed onderwijs te geven met betrekking tot de basisvakken. De school is een centrale plek in de wijk waar we ons veilig voelen en waar de kinderen leren zelfstandig te denken en te werken.

Ondersteuning

Kinderen hebben soms extra ondersteuning nodig. Het kan dan gaan om:

 • een laag welbevinden, sociaal-emotionele problemen;
 • leerproblemen;
 • lichamelijke problemen;
 • te weinig uitdaging.

Deze ondersteuning wordt in eerste instantie altijd binnen de eigen groep georganiseerd. Voor eventuele extra ondersteuning binnen of juist buiten de groep verkennen we vervolgens samen met de ouders en onze Intern Begeleider wat passende mogelijkheden zijn. Voor leerlingen die meer uitdaging, verdieping of Leren/Leren nodig hebben, kan onze ‘Ploeterklas’ een optie zijn. Leerlingen met een arrangement, toegekend vanuit het samenwerkingsverband (RSV), krijgen extra hulp buiten de klas.

Leerlingenraad

De Wisselaar heeft een leerlingenraad. Daarin zitten totaal 6 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Daarnaast is er ook 1 leerling van De Wisselaar die ons vertegenwoordigt bij de INOS-leerlingenraad. Op De Wisselaar komen ze ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over zaken die zij belangrijk vinden en/of wat wij graag met hen willen bespreken. Thema’s die aan bod komen hebben onder andere te maken met ‘je veilig voelen op school’, ‘het schoolplein’ of ‘de toekomst van het onderwijs’. Goede ideeën en belangrijke vragen zijn welkom en kunnen in de leerlingenraad-brievenbus gepost worden.

Team

Dit is het team van kindcentrum De Wisselaar.

Ons team bestaat uit verschillende professionals die ieder vanuit hun eigen rol een bijdrage leveren aan goed onderwijs op onze school. Daarnaast hebben we ook iedere jaar weer stagiaires vanuit de Pabo (leerkrachten) of Curio (onderwijsassistenten).

Naschoolse activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd ook zinvol en actief bezig. Daarom zorgen wij voor voldoende naschoolse activiteiten die door andere partijen worden georganiseerd. Zo werken we o.a. samen met Ontdek je talent, Sterren van Morgen en Corpo Máquina (El Jackson Education).