Skip to content

Nieuwe ouders

Om een afspraak te maken voor een rondleiding of om uw kind aan te melden kunt u bellen (076-5871177) of het contactformulier invullen. Wij nemen daarna snel contact met u op.

Ongeveer 2 à 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, maken we afspraken om een paar keer te komen wennen. Maak dan meteen een afspraak dat de leerkracht op huisbezoek komt. Tijdens dit bezoek maken we kennis met elkaar en we horen graag van u wat de verwachtingen zijn van de school. Dit huisbezoek vormt de basis van een goede SAMENwerking tussen school en thuis.

Tijden & vakantie

Alle groepen hebben ’s ochtends en ‘s middags een inloop. Leerlingen nemen buiten afscheid van degene die hen brengt, en gaan zelfstandig naar binnen. De inloop in de ochtend is van 08:25-08.30 en in de middag van 12:55-13:00 uur. De kinderen kunnen
zelfstandig aan de slag gaan met taken die op het digibord staan of klaarliggen op hun tafel. Als de tweede bel is gegaan starten alle lessen. Na afloop van de schooldag komen de leerlingen ook weer zelfstandig naar buiten toe. De leerkrachten van groep 1-6 lopen nog mee om erop toe te zien dat alle leerlingen hun papa, mama of opa en oma gevonden hebben.

Mocht u iets willen doorgeven aan de leerkracht? Stuur even een berichtje via Parro of bel buiten de lestijden met school.

Schooltijden

Dag
Schooltijden
maandag
08:30-12:00 en 13:00-15:00
dinsdag
08:30-12:00 en 13:00-15:00
woensdag
08:30-12:00
donderdag
08:30-12:00 en 13:00-15:00
vrijdag
08:30-12:00 en 13:00-15:00

Schoolkalender 2022-2023

Wat?
Wanneer?
Eerste schooldag
maandag 5 september 2022
Studiedag
woensdag 5 oktober 2022
Herfstvakantie
maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Studiedag
maandag 31 oktober 2022
Studiedag
dinsdag 6 december 2022
Kerstvakantie
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Studiedag
woensdag 1 februari 2023
Voorjaarsvakantie
maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023
Goede vrijdag
vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Studiedag
woensdag 17 mei 2023
Hemelvaartsdag
donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
maandag 29 mei 2023
Junivakantie
maandag 19 juni 2022 t/m vrijdag 23 juni 2023
Studiedag
vrijdag 14 juli 2023
Zomervakantie
maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 28 augustus 2023

Parro

Om alle communicatie zo simpel mogelijk te houden, maken we vooral gebruik van de schoolapp Parro. Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van nieuws uit de klas, vragen we om hulp als het nodig is, krijgt u foto’s vanuit de klas en vindt u de jaarplanning. Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld ook uw privacy-voorkeuren instellen, uw kind ziek melden of inschrijven voor de oudergesprekken.

Oudervereniging

Als u een kind bij ons op school hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen.

De oudervereniging organiseert in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals: Sinterklaas, Pasen, carnaval en de kerstviering. Hiervoor vraagt de oudervereniging een vrijwillige financiële bijdrage per kind met een maximum bijdrage per gezin.

Van deze ouderbijdrage worden bovenstaande activiteiten, cadeautjes en sportdagen betaald. U kunt uw bijdrage via Schoolkassa betalen of in een gesloten envelop afgeven bij de administratie.

Verlof aanvragen

Er kan zich wel eens een situatie voordoen waardoor er verlof aangevraagd moet worden; bijvoorbeeld voor het bijwonen van een bruiloft of jubileum binnen de familie. U moet hiervoor tijdig een verlofformulier invullen, ondertekenen en afgeven/mailen aan de administratie van school aan. U kunt een formulier opvragen bij de administratie of directie of u vult hem digitaal in, print hem uit en geeft hem af op school.

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR praat, denkt en beslist mee over onderwerpen die alle kinderen, ouders en leerkrachten van de school aangaan. Want als het gaat om (belangrijke) schoolbeslissingen werkt de directie nauw samen met de MR. De MR praat mee over zaken als het vaststellen van het vakantierooster en vrije dagen, het werkverdelingsplan, de schoolgids, en schoolontwikkelingen. De MR komt ook zelf met ideeën en voorstellen die de school aangaan. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen en kan ook stemmen. Van het personeel kan iedereen zich kandidaat stellen.

Namens de Ouders

Namens de Leerkrachten