Skip to content

Nieuwe ouders

Om een afspraak te maken voor een rondleiding of om uw kind aan te melden kunt u bellen (076-5871177) of het contactformulier invullen. Wij nemen daarna snel contact met u op.

Ongeveer 2 à 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, maken we afspraken om een paar keer te komen wennen. Maak dan meteen een afspraak dat de leerkracht op huisbezoek komt. Tijdens dit bezoek maken we kennis met elkaar en we horen graag van u wat de verwachtingen zijn van de school. Dit huisbezoek vormt de basis van een goede SAMENwerking tussen school en thuis.

Tijden & vakantie

Alle groepen hebben ’s ochtends en ‘s middags een inloop. Leerlingen nemen buiten afscheid van degene die hen brengt, en gaan zelfstandig naar binnen. De inloop in de ochtend is van 08:25-08.30 en in de middag van 12:55-13:00 uur. De kinderen kunnen
zelfstandig aan de slag gaan met taken die op het digibord staan of klaarliggen op hun tafel. Als de tweede bel is gegaan starten alle lessen. Na afloop van de schooldag komen de leerlingen ook weer zelfstandig naar buiten toe. De leerkrachten van groep 1-6 lopen nog mee om erop toe te zien dat alle leerlingen hun papa, mama of opa en oma gevonden hebben.

Mocht u iets willen doorgeven aan de leerkracht? Stuur even een berichtje via Parro of bel buiten de lestijden met school.

Schooltijden

Dag
Schooltijden
maandag
08:30-12:00 en 13:00-15:00
dinsdag
08:30-12:00 en 13:00-15:00
woensdag
08:30-12:00
donderdag
08:30-12:00 en 13:00-15:00
vrijdag
08:30-12:00 en 13:00-15:00

Schoolkalender 2021-2022

Wat?
Wanneer?
Studiedag
donderdag 30 september 2021
Herfstvakantie
maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021
Studiedag
maandag 1 november 2021
Studiedag
woensdag 15 december 2021
Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Studiedag
dinsdag 22 februari 2022
Voorjaarsvakantie
maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede vrijdag
vrijdag 15 april 2022
Tweede paasdag
maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Studiedag
woensdag 25 mei 2022
Hemelvaartsdag
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Junivakantie
maandag 20 juni 2022 t/m vrijdag 24 juni 2022
Studiedag
vrijdag 22 juli 2022
Zomervakantie
maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Parro

Om alle communicatie zo simpel mogelijk te houden, maken we vooral gebruik van de schoolapp Parro. Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van nieuws uit de klas, vragen we om hulp als het nodig is, krijgt u foto’s vanuit de klas en vindt u de jaarplanning. Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld ook uw privacy-voorkeuren instellen, uw kind ziek melden of inschrijven voor de oudergesprekken.

Oudervereniging

Als u een kind bij ons op school hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen.

De oudervereniging organiseert in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals: Sinterklaas, Pasen, carnaval en de kerstviering. Hiervoor vraagt de oudervereniging een vrijwillige financiële bijdrage per kind met een maximum bijdrage per gezin.

Van deze ouderbijdrage worden bovenstaande activiteiten, cadeautjes en sportdagen betaald. U kunt uw bijdrage via Schoolkassa betalen of in een gesloten envelop afgeven bij de administratie.

Verlof aanvragen

Er kan zich wel eens een situatie voordoen waardoor er verlof aangevraagd moet worden; bijvoorbeeld voor het bijwonen van een bruiloft of jubileum binnen de familie. U moet hiervoor tijdig een verlofformulier invullen, ondertekenen en afgeven/mailen aan de administratie van school aan. U kunt een formulier opvragen bij de administratie of directie of u vult hem digitaal in, print hem uit en geeft hem af op school.

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR praat, denkt en beslist mee over onderwerpen die alle kinderen, ouders en leerkrachten van de school aangaan. Want als het gaat om (belangrijke) schoolbeslissingen werkt de directie nauw samen met de MR. De MR praat mee over zaken als het vaststellen van het vakantierooster en vrije dagen, het werkverdelingsplan, de schoolgids, en schoolontwikkelingen. De MR komt ook zelf met ideeën en voorstellen die de school aangaan. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen en kan ook stemmen. Van het personeel kan iedereen zich kandidaat stellen.

Namens de Ouders

Namens de Leerkrachten