Skip to content

Kober

De peuteropvang, voor- en buitenschoolse opvang worden georganiseerd door onze samenwerkingspartner Kober. In onze school zijn er 2 lokalen waar de peuteropvang en de buitenschoolse opvang plaatsvindt. We bieden op deze manier voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar.

Bij Kober zijn er verschillende mogelijkheden wat betreft voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Het aantal kinderen per dag varieert, deze kinderen worden begeleidt door pedagogisch medewerkers. Aan al deze soorten opvang zijn kosten verbonden.

Voorschoolse opvang

In de ochtend zijn de kinderen welkom vanaf 07:30 om nog even een boterham te eten, wat te kletsen of om gezellig samen te spelen met de anderen die er zijn, net zo lang tot de schoolbel gaat en de kinderen naar hun klas gaan. Deze opvang wordt begeleid vanuit Kober.

Tussenschoolse opvang

De opvang tijdens de middagpauze wordt georganiseerd door vrijwilligers. Vanaf 12 uur komen de kinderen binnen en gaan onder toezicht lunchen. Daarna gaan ze met zijn allen buitenspelen. Mocht het slecht weer zijn dan worden er binnen activiteiten gedaan. De kosten zijn € 2,00 per leerling per keer.

Naschoolse opvang

Na een dag intensief en geconcentreerd werken op school kunnen alle kinderen zich bij de BSO ook weer ontspannen. Er is ruimte voor beweging en lekker bezig zijn. Deze opvang wordt begeleid vanuit Kober.

Peuteropvang / VVE

Een kind van twee jaar wil de wereld ontdekken. Groei en ontwikkeling van de peuter staan daarom centraal bij de peuteropvang. Soms heeft een peuter net iets meer ondersteuning nodig bij zijn of haar taalontwikkeling. Dan bieden wij bij de peuteropvang Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hier komen kinderen van 2,5 jaar met een verwijzing van het consultatiebureau. Kinderen van de peuteropvang en de VVE spelen samen in de groep. Omdat we in het schoolgebouw zitten, maken de peuters al vroegtijdig kennis met de basisschool. We werken veel met elkaar samen. Als je kind 4 jaar is, zorgen we voor een warme overdracht naar de basisschool. Deze opvang wordt begeleid vanuit Kober.

Openingstijden

Tussenschoolse opvang (overblijf):
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 12:00-12:55

Kober

Voorschoolse opvang:
maandag t/m vrijdag 07:30-08.25

Naschoolse opvang:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 15:00-18:30

Tijdens studiedagen en vakanties:
07:30-18:30

Peuteropvang/VVE:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 8:30-12:00 en 13:15-16:45,
vrijdag 8:30-12:00